Te behalen roeivaardigheidsproeven

De jeugd van AROSS leert roeien aan de hand van het behalen van Roeivaardigheidsproeven van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Hieronder staat per proef uitgelegd wat je moet kunnen om een bepaalde proef te behalen.
De proeven worden jaarlijks afgenomen.

Proef A: C1/Skiff 1e niveau
- Veilig roeien voor zichzelf, materiaal en omgeving.
- Wegkomen van het vlot door uit te duwen met blad.
- Roeien met juiste bewegingsvolgorde benen, arm
tijdens haal en recover.
- Strijken met twee riemen zonder oprijden.
- Rondmaken zonder oprijden.
- Slippen met één riem.
- Houden met beide riemen.
- Halend aanleggen.
klik hier voor het parcourtje.

Proef B: Behendigheid

- Veilig handelen na omslaan.
- Vertrouwd raken in de skiff.
- Diverse vormen van balanceren.
- Varen van behendigheidsbanen.
- Varen in estafetteverband.
klik hier voor het parcourtje.

Proef C: Theorie

-Kennis van het vaarreglement, de commando’s, het materiaal, de verenigingsregels en de handelwijze bij omslaan.

Proef D: Ploegroeien 1e niveau

- Gelijk roeien en manoeuvreren op commando van de stuurman/vrouw.
- Vaardigheden genoemd onder Proef A in ploegverband uitvoeren
- Zorgvuldige omgang met materiaal, met name bij het
in/uitbrengen
van de boot met meerdere roei(st)ers.
Klik hier voor het parcourtje.

Proef E: Sturen

- Luid, duidelijk en met overwicht alle commando’s op het
juiste moment en voorgeschreven wijze uitspreken.
- Leiden van het in/uitbrengen van de boot.
- Tijdig sturen en ook weer tijdig stoppen met sturen.
- Constant contact met het roer.
- Slippen bij nauwe doorgang.
- Aanleggen aan vlot en aan hoge oever, zowel halend als strijkend.
Klik hier voor het parcourtje.

Proef F: Skiff 2de niveau

- Veilig roeien dor toepassen van het vaarreglement,
kijken over beide schouders en zorgvuldig omgang met
materiaal.
- Zelfstandig wegkomen van het vlot door slippend uit te zetten.
- Zelfstandig afstellen van het voetenbord.
- Roeien met de juiste bewegingsvolgorde benen, romp,
armen tijdens haal en recover.
- Strijken en rondmaken met volledig oprijden.
- Slippen met beide riemen.
- Zelfstandig halend en strijkend aanleggen.

Proef G: Vaardigheidsproef KNRB

- Het binnen de toegestane tijd afleggen van de vastgestelde afstand.

Proef H: Ploegroeien 2e niveau

uitvoeren.
- Gelijk roeien en manoeuvreren op commando van de
stuurman/vrouw of de slagroei(st)er.
- Vaardigheden genoemd onder Proef F in ploegverband
- Watervrij roeien.

Proef I: Skiff 3e niveau

- Roeiend toepassen van het vaarreglement en juist manoeuvreren
tijdens roeien met kracht.
- Vlotte en zorgvuldige hantering van materiaal.
- Roeien met directe inzet, druk op het blad tijdens recover en watervrij.
- Strijken in een rechte lijn en watervrij.
- Rondmaken met watervrij strijken en halen.
- Aanleggen tussen twee boten of op een dwarsvlot.

Proef J: Aspirant-instructeur

- Volgen van STK-cursus.
- Nieuw jeugd/junior lid laten slagen voor Proef A

Comments are closed.