Informatie voor de ouders

Sinds: april 2002

Leeftijd: van 11 tot en met 18 jaar en minstens 1,50 meter lang

Zwemdiploma: echt vereist!

Roeitijden: elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
en van april tot en met september ook op donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.

Waar vind je ons: Je vind ons aan de Osseweg 13. klik hier voor een kaartje. Klik hier

Leden: ongeveer 20 – 25

Nieuw leden: kunnen zich aanmelden bij:

Nadere info bij: bij José Vissenberg

Website: www.arossjunior.nl

Begeleiders:

José Vissenberg
Paul Bakkum
Willy Vader
Manda Wellen
Pieter Verbost
Joke Kop
Lieke Janssen

Roeiproeven: we leren roeien via het 10 stappenplan van de Koninklijke Nederlandse
Roeibond. Er zijn 10 proeven te behalen. Je begint in een skiff (1 persoons boot), daarna stap je over in een meer mansboot, leer je sturen en behendigheid in de boot en ga je na verloop van tijd nieuwe jeugdleden roei instructie geven. Klik hier voor alle proeven.

Conditie: gaan we stapsgewijs opbouwen

Wedstrijden: we doen mee aan club -, regionale – en landelijke wedstrijden. Naarmate de belangrijkheid van de wedstrijd stijgt, wordt ook meer inzet verlangd. Deelname is vrij.

Activiteiten: ieder jaar hebben we een aantal terugkomende activiteiten zoals:
- Klussendag
- Open Dag
- Voorjaarswedstrijden
- AROSS jeugdroeikamp
- Examendag
- Najaarswedstrijden
- Kerstdiner

Belangrijk: samen trainen, samenwerken, elkaar helpen en gezelligheid na inspanning

Ons motto: ROEIEN DAT DOE JE!!!

Comments are closed.